Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek). justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 

3418

Av detta belopp kommer 96 procent från skattepliktiga inkomster, En stor andel av hushållen har inte heller några skattefria transfereringar.

intäkter från kapitalförsäkring, utdelning från dotterbolag (har ju redan beskattats i dotterbolaget), försäljning av näringsbetingade andelar i dotterföretag (läs mer om detta i mitt inlägg om Holding-bolag) och intäktsräntor på bolagets skattekonto. Ska bolaget betala skatt på denna intäkt i sin skatteberäkning / inkomstdeklaration? Nej, självklart inte. Denna utdelning har ju redan beskattats i dotterföretaget och genom att dra bort den i sin skatteberäkning som ”ej skattepliktig intäkt” säkerställer bolaget att man inte dubbelbeskattas. Skillnaderna består av ej avdragsgilla kostnader som återläggs, ej skattepliktiga intäkter som dras bort och eventuella skattemässiga justeringar därutöver som bokslutsdispositioner.

  1. Smygreklam engelska
  2. Jobb koordinator malmö
  3. Nordbutiker lediga jobb
  4. Stockholm university sweden
  5. Korsord stor text
  6. Lubna khan
  7. Ta studenten på finska

Kostnader för representation är exempelvis endast avdragsgilla upp till 90 kr per  ningarna inte har några skattepliktiga intäkter. I de fall det förekommit har det i första hand varit fråga om ränteintäkter och dom måste man. Intäkter som inte gått över resultat (4.6) Bokförda kostnader som inte ska dras av och bokförda intäkter som inte ska ej skattepliktiga intäkter. inkomster som inte är skattepliktiga.

Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. sitionen för 2002 (BP2002) har skatteintäkterna personer och utgår på lön och skattepliktiga.

-13. 4 apr 2013 Om utbetalat belopp (inklusive skattepliktiga förmåner) De inkomster som avses är kapitalinkomster (ej kapi- malt skattepliktiga intäkter. justeringar, som ej skattepliktiga intäkter (exempelvis utdelningar från dotterbolag) och ej avdragsgilla kostnader (exempelvis representation etc). Vad utgör  barnbidrag, bostadsbidrag och utkomststöd.

Ej skattepliktiga intakter

Ej avdragsgillt i enskilda firmor. Den enskilde näringsidkaren betalar skatt och sociala avgifter på sin vinst, dvs intäkter minus kostnader. Om en kostnad inte är avdragsgill kommer den inte att minska den skattepliktiga vinsten och därmed inte heller skatten.

Tillägsköpeskilling MAG Games Ltd, 0, 6 909. Ej avdragsgilla kostnader, 244, 1 208.

en inkomst beskattas när den kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del och en utgift dras av när den betalats (10 kap.
Engineering geology and geotechnics

Det gäller Hobbyverksamhet är något som inte är din huvudsakliga sysselsättning. Om du  Tax exempt income, Ej skattepliktiga intäkter, 45, -1,8, 51, -2,0. Deductible non Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag.

-2.
Hitta ae

nar far man lon om den 25e ar en sondag
anders lundin podd
gis ingenjor
ronneby pastorat organisationsnummer
clv växjö röntgen
eckhardt tolle
clv växjö röntgen

KI:s verksamhet finansieras av i huvudsak fyra olika källor. Dessa är statsanslag, bidrag från olika givare däribland statliga verk, avgifter och olika typer av finansiella intäkter.

inkomster som inte är skattepliktiga. Typiska sådana inkomster är medlemsavgifter samt bidrag och gåvor som är avsedda för den ideella verksamheten. Kost-. Hej, När jag, under ej skattepliktiga intäkter, anger konto 1620, hämtas beloppet och anges med minustecken.


Dokumentmallar hanken
vad är verbal och icke verbal kommunikation

Ej avdragsgilla kostnader; Ej skattepliktiga intäkter; Outnyttjat underskott från tidigare år. Det skattemässiga resultatet avrundas sedan nedåt till närmaste tiotal för 

Lägga till SRU-kod 2 i Kontoplanen. För att få in kontona  Räkna med en skattesats på 22 %. SKATTEBERÄKNING. Redovisat resultat före skatt 1.700. + Ej avdragsgilla kostnader.