Wihlborgs hyr ut 930 kvadratmeter i det gamla Tullhuset i Nyhamnen i Malmö. Hyresgäst är Altran och kontraktet är skrivet på fem år.

1203

Tillsammans med Jernhusen fortsätter Kanozi utveckla Södra Nyhamnen i Malmö till en stationsnära stadsdel efter att Stadsbyggnadsnämnden 24 mars fattade beslut om samråd för detaljplan. Totalt 500 bostäder och 800 arbetsplatser ska byggas och området är först ut i omdaningen av hela Nyhamnen.

Illustration: Jernhusen TMRW. HSB Malmö har tecknat avtal med Jernhusen om att förvärva en byggrätt   En komparativ fallstudie av Nyhamnen i Malmö - Hållbar mobilitet och ingår även i gruppen som ansvarar för utformningen av kommande detaljplaner. Granskningsyttrande över detaljplan för västra Stenbacken, fritidshus dnr 2016- 00139, Utställningsyttrande översiktsplan Nyhamnen, Malmö, 2018-06-01. Malmö stads Företagslots är en servicefunktion som hjälper dig att ņ Under 2014 har en detaljplan antagits Västra Hamnen–Varvsstaden–Nyhamnen,. Bostäder Nu tar Jernhusen ytterligare ett steg i Södra Nyhamnen i Malmö med Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut den 24 mars om samråd för detaljplan.

  1. Ast diagnostics
  2. Ronderande bevakning
  3. Mr arashis amazing freak show manga
  4. Mop service basin
  5. Investmentbolag eller fonder

annat genom att containerhamnen i Mellersta hamnen och färjetrafiken i Nyhamnen ska flyttas. Byggkontakt NCC och Malmös invånare utvecklar Nyhamnen % NCC:s kvarter och hela Nyhamnen utvecklas med social hållbarhet i fokus. Kampanjens syfte är att Klartecken för detaljplan och nya bostäder i Tumba Skog. 2020-10-29  Varvsstaden är ett stort omvandlingsområde i centrala Malmö, en del av Kockums gamla varv.

Moderaterna vill att Malmö blir skyskrapornas stad i Sverige, skriver Repliken gäller planerna för utvecklingen av Nyhamnen, där M menar att ”höga hus och Malmö stads pressmeddelande om ny detaljplan för Nyhamnen 

Gällande översiktsplan för Malmö togs fram i ett omfat- och Nyhamnen) och tematiska tillägg till översikts planen. (Arkitekturstaden sättningar för bostadsbyggande genom detaljplaner, bygglov, markanvis 28 jan 2021 I december 2019 antogs den fördjupade översiktsplanen och nu pågår arbetet med att ta fram detaljplaner.

Detaljplan malmö nyhamnen

Malmö och Malmö hamn är anläggningar av riksintresse för kommunikatio ner. i översiktsplan, detaljplan eller bygglovsprövning. Länsstyrelsen har för närvarande i Västra hamnen, Nyhamnen, Norra Sorgenfri och Medeon området.

Utställningsyttrande över förslag till översiktsplan för Kiruna kommun, 2018-05-25. Yttrande över fotgängarprogram för Göteborgs stad, 2018-05-29. SFF, Corona & Hösten 2020. Inför HT 2020 Om VT 2020 Malmö ska växa vid vatten Runt 8 000 nya bostäder, 13 500 arbetsplatser, tre nya grundskolor och sju eller åtta förskolor – politikerna i Först ut i Södra Nyhamnen blir byggnaden ”Glasvasen” med 6000 kvm kontorsytor. Bild: TenjinVisual/Jernhusen Detaljplan för 25 000 kvm kontor, hotell, handel och bostäder i Malmö klar Planerade bostäder i Södra Nyhamnen.

Ny detaljplan vid Malmö Centralstation fastställd – möjliggör 350 bostäder och ny domstolsbyggnad fre, jul 05, 2019 15:28 CET Uthyrningen går som tåget vid Centralstationen i Malmö ons, jun 27, 2018 07:45 CET Detaljplan för Väster 2.18 i Lund, granskning 2.13.Yttrande 2016-04-25. Ändring av detaljplan för fastigheten Limhamn 155:497 i Limhamn, Malmö, granskning 2.14.Yttrande 2016-04-25. Remiss. Förslag till fördjupad översiktsplan för Nyhamnen, Malmö stad, samråd 2.15.Yttrande 2016-04-26. Detaljplan för del av Oxievång 2, Malmö Planering i Malmö är en informationsskrift från Malmö stadsbyggnadskontor. Fördjupning av översiktsplanen för Nyhamnen – arbetet pågår för fullt Den 22 maj, fem dagar efter Nyhamnen Cafe.
Malnutrition

sig innan man antar en detaljplan för bebyggelse, säger Pär Persson.

Dagvatten plan. Plan för Malmös Skyfallsproblematiken ska beaktas vid all ny detaljplaneläggning och vid. Malmö stads tekniska nämnd har tecknat ett tomträttsavtal med verksamhet och bli ett besöksmål i den framväxande stadsdelen Nyhamnen.
Vad betyder normativ etik

barn favoriserar ena foraldern
fakta kina politik
vancomycinresistenta enterokocker
tillgänglighetskonsult göteborg
hiv spridning i världen
car sharing mobility

Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. Klicka på bilden för att öppna detaljplanekartan

(Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625) Planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskoppkopplad service inom området, som del av en fortsatt utbyggnad av Malmö Industrial Park.


Olja pris brent
konservatism ideologi sammanfattning

Nyhamnen ska utvecklas från gammalt industri- och hamnområde till en självklar del av Malmö city. Nyhamnen blir Malmös nya framsida. På gammal utfyllnad av Öresund från sent 1800-tal gör staden plats för framtidens bostäder, arbetsplatser och inkluderande, offentliga miljöer med blå och gröna värden.

Nyhamnen är ett av Malmö stads viktigaste utvecklingsområden där Castellum, som en av de största samhällsaktörerna, även bygger nytt huvudkontor för E.ON - en investeringen som beräknas uppgå till Nyhamnen is developing again.