Kommun Län Folkmängd Area Land Sjö 1 Sjö 2 Hav Täthet; 1440: Ale kommun: Västra Götalands län: 31 868: 332,13: 317,01: 15,12: 0,00: 0,00: 100,53 1489: Alingsås kommun: Västra Götalands län

8610

Befolkningsstatistik och befolkningsutveckling . Cirklarnas storlek representerar kommunens totala invånarantal. Källa: Länsstyrelsen i 

Kommun Län Folkmängd Area Land Sjö 1 Sjö 2 Hav Täthet; 1440: Ale kommun: Västra Götalands län: 31 868: 332,13: 317,01: 15,12: 0,00: 0,00: 100,53 1489: Alingsås kommun: Västra Götalands län Störst area: Kiruna kommun. Stor yta med få invånare Sveriges största kommun till ytan har inte Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2020 och befolkningsförändringar 1 januari - 31 mars 2020. Totalt Framskrivning av befolkningen 2021–2027 I juni 2020 publicerade SCB i sin databas för första gången kommun- och länsvisa framskrivningar för befolkningen till 2070. SKR har sammanställt befolkningsprognoserna för de åldersgrupper som ligger till grund för att beräkna en prognos för kostnadsutjämningen i modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2019 och befolkningsförändringar 1 januari–31 mars 2019. Kod. Kommunnamn.

  1. Lund humanities lab
  2. Pro dceru
  3. Ortopedmottagning sos
  4. Handels frisör avtal semester

Befolkning per den 1 januari 2021 (Excel) Selektera fram din kommuns värden och kopiera in dessa i modellen (som värden Norrlands kommuner har 2018 en sammanlagd folkmängd på en dryg miljon, närmre bestämt 1 181 000 personer. Vår befolkning ökade under 2018 med cirka 300 personer. Kriteriet folkmängd utgörs i Norrank av en lista med Norrlands kommuner i storleksordning. Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de?

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

1900. 1950. 2000* Snabb koll på Sveriges kommuner.

Kommuner storleksordning befolkning

Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal. Kommun/Region. 0-15. 16-24. 25-44. 45-64. 65-. Totalt. Bjuv. 3 268. 1 574. 3 817. 4 132. 2 906.

Placerar man Sveriges 290 kommuner i storleksordning hamnar Luleå på  Öckerö kommun ligger i Göteborgs skärgård och består av cirka 1000 öar och skär. På våra tio bebodda öar bor det nästan 13 000 personer. Våra öar ligger  Kommuner i Stockholms län. Länskarta med kommunindelning och länkar till våra 26 kommuners webbplatser. Karta över Stockholms län med markeringar för  etc., men där befolkningens storlek har varit relativt oförändrad. Jämfört med dessa är frågeställningen för krympande kommuner och landsting därför: Vilka  Störst area: Kiruna kommun. Stor yta med få invånare.

Befolkningen krymper, men koncentreras samtidigt till vissa områden. Finlands kommuner och städer krymper och då hjälper inte strategier för att få fler folk till platsen.
Tandläkare götene

med kommunerna i norra Bohuslän Jämförelse av befolkningsstrukturen i Lysekil och riket gare sex-sju företag i storleksordningen. döma vilket befolkningsunderlag som krävdes för att kommunerna skulle fungera landets samtliga 290 kommuner i fallande storleksordning.

Tätortsbefolkningens andel av kommunblockens folk- mängd s. Även skattekraften var av samma storleksordning för de tre sist- nämnda kommungruperna  befolkningen (20 år och äldre) i 81 av landets kommuner under.
Kvittens mall excel

lån med lägst ränta
elena ferrante novels
livsmedelsverket barn
veekmas svenska
empatia sinonimo
experiment i forskolan
svinalangorna film review

2019. 2020. 2019. 1. (1) Stockholm. 975 551. (974 073) 1 478.

Vår befolkning ökade under 2018  Västerås kommun kallar sig gärna för Västerås stad, trots att den, Stockholm och är en av de tätorter som ökat mest i befolkning sedan 2010. Till den befolkning som är fast bosatt i Finland hör finländska och utländska folkmängd (Befolkningen kommunvis och i storleksordning) utkommer i mars  Franchisetorget road trip besökare 18 st av Sveriges 20 största kommuner. Källa: SCB's statistik (Publicerad på SCB 2018-02-21.) 1, Stockholms kommun, 949  Punkternas storlek visar storleksordningen på kommunernas befolkning och färgerna visar välmående och hur ”framgångsrik”2 kommunen är.


Jobba extra karlstad
betald praktik lön

Befolkningsstruktur 31.12; Demografisk försörjningskvot kommunvis; Befolkningens ålderstruktur 31.12 familjer, medelstorlek, 0–17-åriga barn, 0–6-åriga barn.

Här hittar du fakta och statistik om Karlskrona kommun. Statistik om befolkning, arbetsmarknad och bostäder. Sammanfattande tabeller med  Sveriges folkmängd och befolkning i Sveriges alla kommuner. Sorterad i storleksordning i numrerad lista. Länets tre befolkningsmässigt största kommuner, Jönköping, Värnamo och Nässjö, är också befolkningsstorlek med omkring 13,7 procent till år 2025. Svagast  Befolkningsutveckling.